1890 yılında yapıldığı bilinen Boğazköy Kilise Camisi, doğu – batı doğrultusunda T planlı bir yapıdır. Giriş bölümü, özgün adıyla “Narteks”, ana dikdörtgen kütleden güney ve kuzey olmak üzere her iki yönde yaklaşık 2,40m çıkıntı yapar. Yapının dışta boyu 29m, eni ise ana dikdörtgen kütlede 16m, narteks kısmında 20,80m civarındadır. Yüksekliği 11,50m.dir. Taban alanı oturumu yaklaşık 485 m2dir. Yapı, Marsilya kiremidi kaplı beşik çatı ile örtülüdür. Yapının tüm cepheleri sıvalı olup köşelerde kesme taştan oluşturulmuş plastrlar mevcuttur. Yapıyı saçak altında, üstü boyalı profilli bir silme dolanır.

Bazalikal plan tipindeki kilise yapısı, üç neflidir. Orta nef hizasında doğu cephesinde olması beklenen apsisin yerinde, aynı parselde 1978 yılında inşa edilmiş betonarme cami ile bağlantıyı sağlayan ek betonarme yapı mevcuttur. Orta mekanda nef ayrımı altışar adet yığma sütün ile sağlanmıştır. Bu sütunlar birbirine doğu-batı yönünde basık kemerler ile ve her yönde çelik gergilerle bağlanmışlardır.