Geçmişin İzi Geleceğin Sesi Projesi, geneli itibariyle Arnavutköy Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde yaşayan 65 yaş ve üzeri kayıt altına alınan yaşlı bireyleri projenin fırsatlarından yararlandırıp, ihtiyaç ve sorunlarını çözüme kavuşturmak, projeye dahil edilen sosyal entegrasyon uyum programları kapsamında yaşlılarımızın ruh hallerinin iyileştirilip, sağlıklı yaş almalarını sağlamak, geçmiş ve gelecek nesil projede buluşturarak moral-motivasyon değerlerini arttırmyı hedeflemektedir.

Projede saha tespit aşamasında yaşlı bireylerin kayıtları oluşturulup, sosyo-ekonomik durum değerlendirilmeleri çıkarılarak, sosyal hak temelli bir yaklaşımla danışmanlık desteği verilip, yasal haklarını elde etmeleri sağlanacaktır. Yaşlı bireylerin elde edeceği yasal hakların getireceği ekonomik kazanımlarla yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sunulacaktır. Proje bu kapsamda asgari 2000 yaşlı bireye ulaşma hedefini güdecektir. Projede yaşlı birey ve bakımını üstelenen bakıcı aile bireyi Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezinin (AYEM) psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır. Yaşlı bireylere evlerinde sağlık kontrolleri, yara bakımı, pansuman gibi yardımcı sağlık destek hizmetleri sunulacaktır. Hastane ulaşım desteğine ihtiyaç duymaları halinde hali hazırda AYEM merkezinde faaliyetlerine devam eden ulaşım hizmetlerinden destek alıp talepleri karşılanacaktır. Projede oluşturulan gündüzlü bakım merkezine yaşlılarımız belirli aralıklarda alınıp kendilerine, sağlık, manevi terapi, meşguliyet terapisi, psikososyal destek, beslenme, kişisel bakım, dinlenme gibi başlıca hizmetler sunulacaktır. Projede yaşlılara yönelik sosyal entegrasyon uyum programları geliştirilmiş olup bu kapsamda kültürel gezi programları, evlerde doğum günü kutlama etkinlikleri düzenlenip yaşlı birey ve aile bireyleri bu faaliyetlere katılıp sosyal yaşam içerisinde yer almaları sağlanacaktır. Projeye dahil edilen gönüllü 50 lise öğrencisi genç yaşlılarımızla bir araya getirilip, yaşlıların bilgi hazine ve geçmiş deneyimlerinden yararlanıp, gençler aracılığıyla okullarda akranlarına aktarılıp, bunun beraberinde farkındalık bilincini ilçe geneline yayacaktır. Geçmişin İzi Geleceğin Sesi Projesi kapsamındaki çalışmalar Arnavutköy Belediyesi tarafından muhafaza edilecek, proje destek süresi sona erdiğinde merkezdeki hizmetler devam ettirilip sürdürülebilirliği Arnavutköy Belediyesi, tarafından sağlanacaktır.