Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi - AFEM Tanıtım

Geri

Türkiye nüfusunun ve ekonomik faaliyetlerinin önemli bir kısmını barındıran İstanbul’un afetler açısından yüksek bir riske sahip olduğu yapılan birçok bilimsel araştırmada görülmektedir. Olası bir afetin zararlarının azaltılması için de bireylerin altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saate hazır olması ve afet sonrası yardıma ihtiyaç duyacak kişilerle hızlı iletişimin sağlanması geçmiş dönem yaşanan afetlerde açıkça görülmektedir. Afetlere karşı bireysel hazırlıkların yürütülmesinde ise afet öncesi alınmış olan eğitimlerin rolü son derece önemlidir. Toplumun her kesiminin afet eğitimi alabileceği bir kurum olarak, sadece AFAD yer almaktadır. İstanbul gibi büyük bir metropolde beklenen deprem tehlikesine rağmen kolaylıkla ulaşılabilir herhangi bir afet eğitim merkezi maalesef bulunmamaktadır. Afetler, birdenbire ortaya çıkabilecekleri gibi, oluşmasına neden olan etkenlerin gelişimi nedeni ile uzun vadede de meydana gelebilirler. Küresel ısınma ile birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri ve bunun beraberinde getirdiği yağışların yeterli seviyede gerçekleşmesi hem kırsal hem de kentsel alanda susuzluk sorununun yaşanmasına neden olmaktadır. Etkilediği nüfusun çokluğu nedeni ile bu sorun uzun vadede afet olarak kavramsallaştırılabilir ve afet yönetimi olgusu bu sorun için uyarlanabilir. Afetlerin meydana geldiği toplumlarda yol açtığı sorunlar, toplumun her kesimini etkilemektedir. Bu anlamda belediye olarak bir ilk olarak ilçe genelinde tüm vatandaşlara, kamu kurumlarına, STK'lara, öğrencilere uygulamalı afet eğitimi veren, yaşayarak deneyerek öğrenmeyi esas alan projemizi hayata geçirdik. Eğitim merkezi içerisinde yangın eğitim sınıfı (sanal gerçeklikte yangın uygulaması da dahil), ilk yardım eğitimi sınıfı, afet farkındalık sınıfı (sanal gerçeklik ile afet çantası hazırlama ve deprem senaryoları dahil), güvenli yaşam evi, 112 acil arama modülü, afet bilgi testi kiosku, fay kırılım modülü, bina salınım modülü, kafeterya, afet kütüphanesi, eğitmenler odası ve idari oda bulunmaktadır. Dışarıda ise enkaz istasyonu, derin yerde çalışma istasyonu, uygulamalı yangın eğitim istasyonu, yüksek yerde çalışma istasyonu, AFİS istasyonu (afet konteynırı; içinde afet anında vatandaşların ulaşabileceği Örn; kazma, kürek, balyoz, jeneratör, kırıcı vb ) bulunmaktadır.) Öncelikli hedefimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaşadıkları yerlerde, afet risklerine karşı farkındalıklarını arttırmaktır. Bu noktadan hareketle ilçemizde faaliyet gösteren tüm okulların; ilk okul, orta okul ve lise 4. sınıflarının tamamını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa afet eğitim merkezimizde afet eğitimine tabi tutmaktayız. Böylelikle çocuklarımız, her 4 yılda bir Afet Eğitim Merkezimizde yaşlarına uygun uygulamalı ve etkin eğitim alarak, muhtemel bir deprem riskine yönelik ciddi ve yeterli eğitimle donatılması sağlanmaktadır.